Centrálny register včelstiev

Aktualizácia rodného čísla chovateľa včiel

1. Do nasledovných troch políčok vložte registračné číslo chovateľa, dátum narodenia a rodné číslo

Registračné číslo chovateľa:
Dátum narodenia:   Formát dátumu narodenia : DD.MM.RRRR Príklad: 15.03.1981
 
Rodné číslo:   Formát rodného čísla: RRMMDD/CCCC Príklad: 810315/1234

2. Zaškrtnutím políčka potvrďte súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním osobných údajov: Súhlas so spracovaním osobných údajov

3. Do nasledovného políčka prepíšte číselný kód z obrázku

Číselný kód z obrázku:

4. Nakoniec pre aktulizáciu rodného čísla chovateľa stlačte tlačidlo