Centrálny register včelstiev

Informácie o chovateľovi včiel

1. Do nasledovných dvoch políčok vložte registračné číslo chovateľa a dátum narodenia (fyz.osoba) alebo IČO (podnikateľ)

Registračné číslo chovateľa:
Dátum narodenia alebo IČO:

2. Do nasledovného políčka prepíšte číselný kód z obrázku

Číselný kód z obrázku:

3. Nakoniec pre zobrazenie údajov o chovateľovi stlačte tlačidlo


Práva dotknutej osoby